fbpx

Изберете сграда от интерактивната карта.

Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Етаж Партер
Сутерен

Сграда 5 Етаж 1

Сграда 5 Етаж 1
Апартамент 511 Апартамент 512 Апартамент 513 Апартамент 514 Апартамент 515

Апартамент 511

Апартамент 512

Апартамент 513

Апартамент 514

Апартамент 515

Сграда 5 Етаж 2

Сграда 5 Етаж 2
Апартамент 521 Апартамент 522 Апартамент 523 Апартамент 524 Апартамент 525

Апартамент 521

Апартамент 522

Апартамент 523

Апартамент 524

Апартамент 525

Сграда 5 Етаж 3

Сграда 5 Етаж 3
Апартамент 531 Апартамент 532 Апартамент 533 Апартамент 534 Апартамент 535

Апартамент 531

Апартамент 532

Апартамент 533

Апартамент 534

Апартамент 535

Сграда 5 Етаж 4

Сграда 5 Етаж 4
Апартамент 541 Апартамент 542 Апартамент 543 Апартамент 544 Апартамент 545

Апартамент 541

Апартамент 542

Апартамент 543

Апартамент 544

Апартамент 545

Сграда 5 Етаж 5

Сграда 5 Етаж 5
Апартамент 551 Апартамент 552 Апартамент 553 Апартамент 554 Апартамент 555

Апартамент 551

Апартамент 552

Апартамент 553

Апартамент 554

Апартамент 555

Сграда 5 Етаж 6

Сграда 5 Етаж 6
Апартамент 561 Апартамент 562 Апартамент 563 Апартамент 564 Апартамент 565

Апартамент 561

Апартамент 562

Апартамент 563

Апартамент 564

Апартамент 565

Сграда 5 Етаж 7

Сграда 5 Етаж 7
Апартамент 571 Апартамент 572

Апартамент 571

Апартамент 572

Сграда 5 Партер

Сграда 5 Партер
Апартамент 501 Апартамент 502 Апартамент 503

Апартамент 501

Апартамент 502

Апартамент 503

Сграда 5 Сутерен

Сграда 5 Сутерен
Гаражи Гаражи Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи