fbpx

Изберете сграда от интерактивната карта.

Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Етаж Партер
Сутерен

Сграда 4 Етаж 1

Сграда 4 Етаж 1
Апартамент 411 Апартамент 412 Апартамент 413 Апартамент 414 Апартамент 415

Апартамент 411

Апартамент 412

Апартамент 413

Апартамент 414

Апартамент 415

Сграда 4 Етаж 2

Сграда 4 Етаж 2
Апартамент 421 Апартамент 422 Апартамент 423 Апартамент 424 Апартамент 425

Апартамент 421

Апартамент 422

Апартамент 423

Апартамент 424

Апартамент 425

Сграда 4 Етаж 3

Сграда 4 Етаж 3
Апартамент 431 Апартамент 432 Апартамент 433 Апартамент 434 Апартамент 435

Апартамент 431

Апартамент 432

Апартамент 433

Апартамент 434

Апартамент 435

Сграда 4 Етаж 4

Сграда 4 Етаж 4
Апартамент 441 Апартамент 442 Апартамент 443 Апартамент 444 Апартамент 445

Апартамент 441

Апартамент 442

Апартамент 443

Апартамент 444

Апартамент 445

Сграда 4 Етаж 5

Сграда 4 Етаж 5
Апартамент 451 Апартамент 452 Апартамент 453 Апартамент 454 Апартамент 455

Апартамент 451

Апартамент 452

Апартамент 453

Апартамент 454

Апартамент 455

Сграда 4 Етаж 6

Сграда 4 Етаж 6
Апартамент 461 Апартамент 462 Апартамент 463 Апартамент 464 Апартамент 465

Апартамент 461

Апартамент 462

Апартамент 463

Апартамент 464

Апартамент 465

Сграда 4 Етаж 7

Сграда 4 Етаж 7
Апартамент 471 Апартамент 472

Апартамент 471

Апартамент 472

Сграда 4 Партер

Сграда 4 Партер
Гаражи Гаражи Апартамент 401 Апартамент 402 Апартамент 403

Гаражи

Гаражи

Апартамент 401

Апартамент 402

Апартамент 403

Сграда 4 Сутерен

Сграда 4 Сутерен
Гаражи Гаражи Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи