fbpx

Изберете сграда от интерактивната карта.

Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Етаж Партер
Сутерен
 

Сграда 3 Етаж 1

Сграда 3 Етаж 1
Апартамент 311 Апартамент 312 Апартамент 313 Апартамент 314 Апартамент 315

Апартамент 311

Апартамент 312

Апартамент 313

Апартамент 314

Апартамент 315

 

Сграда 3 Етаж 2

Сграда 3 Етаж 2
Апартамент 321 Апартамент 322 Апартамент 323 Апартамент 324 Апартамент 325

Апартамент 321

Апартамент 322

Апартамент 323

Апартамент 324

Апартамент 325

Сграда 3 Етаж 3

Сграда 3 Етаж 3
Апартамент 331 Апартамент 332 Апартамент 333 Апартамент 334 Апартамент 335

Апартамент 331

Апартамент 332

Апартамент 333

Апартамент 334

Апартамент 335

Сграда 3 Етаж 4

Сграда 3 Етаж 4
Апартамент 341 Апартамент 342 Апартамент 343 Апартамент 344 Апартамент 345

Апартамент 341

Апартамент 342

Апартамент 343

Апартамент 344

Апартамент 345

Сграда 3 Етаж 5

Сграда 3 Етаж 5
Апартамент 351 Апартамент 352 Апартамент 353 Апартамент 354 Апартамент 355

Апартамент 351

Апартамент 352

Апартамент 353

Апартамент 354

Апартамент 355

Сграда 3 Етаж 6

Сграда 3 Етаж 6
Апартамент 361 Апартамент 362 Апартамент 363 Апартамент 364 Апартамент 365

Апартамент 361

Апартамент 362

Апартамент 363

Апартамент 364

Апартамент 365

Сграда 3 Етаж 7

Сграда 3 Етаж 7
Апартамент 372 Апартамент 371

Апартамент 372

Апартамент 371

Сграда 3 Партер

Сграда 3 Партер
Гаражи Гаражи Апартамент 301 Апартамент 302 Апартамент 303

Гаражи

Гаражи

Апартамент 301

Апартамент 302

Апартамент 303

Сграда 3 Сутерен

Сграда 3 Сутерен
Гараж Гараж Гаражи

Гараж

Гараж

Гаражи